Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullende bekostiging internetvoorziening voortgezet onderwijs 2004[Regeling vervallen per 01-08-2005.]

Geldend van 01-08-2004 t/m 31-07-2005

Regeling aanvullende bekostiging internetvoorziening voortgezet onderwijs 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 2. Aanvullende bekostiging internetvoorziening 1 januari 2004 tot en met 31 juli 2004 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 3. Toekenning en betaling van de aanvullende bekostiging [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 5. Verantwoording [Vervallen per 01-08-2005]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan de internetvoorziening van de school. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 De ontvangen aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

Artikel 6. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2004]

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven