Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 08-04-2007.]

Geldend van 03-07-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 2 december 2003, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2003 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2003;

gehoord de Sectorcommissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 18 november 2003;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 2 Bedragen lager dan € 22,50, worden niet opgelegd.

Artikel 2

Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:

  • 1. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen; en

  • 2. bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2003.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 2 december 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris