Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Adviescommissie voor vreemdelingenzaken[Regeling vervallen per 12-05-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-12-2015.]

Geldend van 30-11-2003 t/m 30-11-2015

Vergoedingenregeling Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 14 van de Kaderwet adviescolleges alsmede op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 12-05-2016]

De voorzitter van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken en van de in artikel 1.10 van het Vreemdelingenbesluit 2000 bedoelde subcommissies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken ontvangt een vergoeding van € 310 per vergadering.

Artikel 2 [Vervallen per 12-05-2016]

De overige leden van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken ontvangen een vergoeding van € 235 per vergadering.

Artikel 3 [Vervallen per 12-05-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Artikel 4 [Vervallen per 12-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Vergoedingenregeling Adviescommissie voor vreemdelingenzaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2003

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk