Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling modellen Wet bopz

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 oktober 2003, nr. GVM-2419898, houdende vaststelling van modellen BOPZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen Bopz;

Besluit:

Artikel 1

De verklaringen, bedoeld in de artikelen 5, 14a, vierde lid, 14c, vijfde lid, 14h, vierde lid, 16, eerste lid, 21, eerste lid, 33, derde lid, 34b, eerste lid, 34p, eerste lid, en de beschikking, genoemd in artikel 20, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen worden opgesteld overeenkomstig modellen, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2004.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling modellen Wet bopz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage 8 [Vervallen per 01-01-2009]