Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2004 Besluit behoud historische buitenplaatsen[Regeling vervallen per 23-12-2004.]

Geldend van 31-10-2003 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond 2004 Besluit behoud historische buitenplaatsen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiering natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-12-2004]

Voor het jaar 2004 is voor aanvragen op grond van het Besluit behoud historische buitenplaatsen € 2.607.461 beschikbaar.

Artikel 2 [Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman