Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Kaderwet diervoeders

[Regeling vervalt per 01-01-2013]

Wetstechnische informatie voor Artikel 8


Informatie geldend op 05-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit diervoeders

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderwet diervoeders, artikel: 38
  2. Richtlijn voor Strafvordering Regelgeving Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Beleidsterrein Veterinair, tekst: Tekst
  3. Richtlijn voor Strafvordering Regelgeving Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tekst: Tekst
  4. Wet op de economische delicten, artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

 

Intrekking regeling

19-05-2011

Stb. 2011, 345

31389

13-12-2012

Stb. 2012, 659

18-10-2004

 

Nieuwe regeling

22-10-2003

Stb. 2003, 478

28173

01-10-2004

Stb. 2004, 498