Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit Aanvraagformulier LRD[Regeling vervallen per 02-11-2005.]

Geldend van 10-10-2003 t/m 01-11-2005

Vaststelling van het formulier voor de indiening van een verzoek tot het nemen van een besluit houdende het verlenen van toestemming tot de systematische verstrekking van gegevens uit de landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 66d, vierde lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 02-11-2005]

Het formulier, bedoeld in artikel 66d, vierde lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, is vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 02-11-2005]

Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2003.

's-Gravenhage, 10 oktober 2003

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

,

G. Rutgers

Bijlage [Vervallen per 02-11-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten te 's-Gravenhage.]