Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003[Regeling vervallen per 20-12-2009.]

Geldend van 01-02-2005 t/m 19-12-2009

Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 2, vijfde lid en artikel 3, vijfde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003;

op 10 september 2003 vastgesteld het navolgende

Besluit

Artikel 1 [Vervallen per 20-12-2009]

Dit besluit neemt de begripsbepalingen van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 over.

Artikel 2 [Vervallen per 20-12-2009]

Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • 1. Zes maanden na de ingangsdatum van het monitoren dient het laboratorium in het bezit te zijn van een erkenning van de Raad voor de Accreditatie te Utrecht (hierna te noemen RvA) voor de in het Besluit analysemethoden Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 genoemde analysemethoden voor de bepaling van Salmonella bij varkens.

  • 2. Voor laboratoria die in het buitenland zijn gevestigd, zal geen erkenning van de RvA vereist zijn maar een gelijkwaardige erkenning van het betreffende land.

  • 3. Alle laboratoria dienen mee te doen met het halfjaarlijkse Salmonella-ringonderzoek dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiĆ«ne te Bilthoven verzorgd wordt.

Artikel 3 [Vervallen per 20-12-2009]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003".

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris