Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007[Regeling vervallen per 01-10-2007.]

Geldend van 01-08-2004 t/m 30-09-2007

Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op:

  • de Regeling examenprogramma’s wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo

  • de Regeling examenprogramma’s economie en de maatschappelijke vakken vmbo (Gele katern van Uitleg nr. 13, 17 mei 2000)

Besluit

Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden [Vervallen per 01-10-2007]

De exameneenheden die in de examenjaren 2006 en 2007 in het centraal schriftelijk examen vmbo worden geëxamineerd voor de vakken wiskunde, nask 1, nask 2, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer staan in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking [Vervallen per 01-10-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004 en werkt tot 1 oktober 2007.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-10-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007.

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. J. Bouwsma

Bijlage [Vervallen per 01-10-2007]

Leeswijzer voor de tabellen:

In de tabellen is telkens aangegeven:

 

• welke exameneenheden tot het examenprogramma behoren

B = basisberoepsgerichte leerweg

K = kaderberoepsgerichte leerweg

• voor iedere exameneenheid: binnen welke leerweg(en) deze geldt

T = gemengde en theoretische leerweg

 

• over welke exameneenheden het c.s.e. gaat in elk der leerwegen, in de periode 2004-2007

Wiskunde

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

WI/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

WI/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

WI/K/3

Leervaardigheden in het vak wiskunde

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

WI/K/4

Algebraïsche verbanden

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

WI/K/5

Rekenen, meten en schatten

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

WI/K/6

Meetkunde

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

WI/K/7

Informatieverwerking, statistiek

x

x

x

B,K,T

 

B,K,T

 

WI/K/8

Geïntegreerde wiskundige activiteiten

x

x

x

       

WI/V/1

Aanvullende eisen

   

x

T

T

T

T

WI/V/2

Verrijkingsopdrachten

   

x

       

WI/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

WI/V/4

Vaardigheden in samenhang

     

T

T

T

T

Natuur- en scheikunde I

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

NASK1/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

NASK1/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

NASK1/K/3

Leervaardigheden in het vak natuur-en scheikunde 1

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/4

Stoffen en materialen in huis

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

NASK1/K/5

Elektrische energie in huis

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/6

Verbranden en verwarmen

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   

NASK1/K/7

Licht en beeld

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/8

Geluid

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

NASK1/K/9

Kracht en veiligheid

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/10

Bouw van de materie

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

NASK1/K/11

Straling en stralingsbescherming

x

x

x

       

NASK1/K/12

Het weer

x

x

x

       

NASK1/V/1

Veiligheid in het verkeer

   

x

T

T

T

T

NASK1/V/2

Constructies

   

x

T

T

T

T

NASK1/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

NASK1/V/4

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Natuur- en scheikunde II

EE

Naam

T

nameend="6" namest="4"Centraal examen in

 
     

2004

2005

2006

2007

NASK2/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

       

NASK2/K/2

Basisvaardigheden

x

       

NASK2/K/3

Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde II

x

T

T

T

T

NASK2/K/4

Mens en omgeving: gebruik van stoffen

x

       

NASK2/K/5

Mens en omgeving: verbranding

x

 

T

 

T

NASK2/K/6

Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties

x

       

NASK2/K/7

Water, zuren en basen in en om het huis

x

T

T

T

T

NASK2/K/8

Reinigingsmiddelen en cosmetica

x

       

NASK2/K/9

Chemie en industrie

x

T

 

T

 

NASK2/K/10

Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

x

T

T

T

T

NASK2/K/11

Bouw van de materie

x

T

T

T

T

NASK2/V/1

Productieprocessen

x

T

T

T

T

NASK2/V/2

Productonderzoek

x

T

T

T

T

NASK2/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

x

       

NASK2/V/4

Vaardigheden in samenhang

x

T

T

T

T

Biologie

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

BI/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

BI/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

BI/K/3

Leervaardigheden in het vak biologie

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

BI/K/4

Cellen staan aan de basis

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

BI/K/5

Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk

x

x

x

B,K,T

     

BI/K/6

Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend

x

x

x

   

B,K,T

 

BI/K/7

Mensen beïnvloeden hun omgeving

x

x

x

   

B,K,T

 

BI/K/8

Houding, beweging en conditie

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

BI/K/9

Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

BI/K/10

Bescherming

x

x

x

 

B,K,T

   

BI/K/11

Reageren op waarnemingen

x

x

x

 

B,K,T

   

BI/K/12

Van generatie op generatie

x

x

x

     

B,K,T

BI/K/13

Erfelijkheid en evolutie

 

x

x

     

K,T

BI/V/1

Bescherming en antistoffen

   

x

T

T

T

T

BI/V/2

Gedrag bij mens en dier

   

x

T

T

T

T

BI/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

BI/V/4

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Economie

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

 
         

2004

2005

2006

2007

EC/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

EC/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

EC/K/3

Leervaardigheden in het vak economie

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

EC/K/4

Consumptie

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

EC/K/5

Arbeid en productie

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

EC/K/6

Overheid en bestuur

x

x

x

       

EC/K/7

Internationale ontwikkelingen

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   

EC/K/8

Natuur en milieu

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

EC/V/1

Verrijkingsstof

   

x

T

T

T

T

EC/V/2

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

EC/V/3

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Aardrijkskunde

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

 
         

2004

2005

2006

2007

AK/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

AK/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

AK/K/3

Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

AK/K/4

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

AK/K/5

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen

x

x

x

       

AK/K/6

Migratie en de multiculturele samenleving

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

B,K,T

AK/K/7

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

x

x

x

B,K,T

     

AK/K/8

Internationalisering van de kleding- en schoenenmarkten

x

x

x

       

AK/K/9

Transport en infrastructuur

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   

AK/V/1

Vraag en aanbod in de zorgsector

         

T

T

AK/V/2

Beelden van vakantiegebieden

   

x

       

AK/V/3

Vluchtelingen in Nederland

   

x

 

T

T

T

AK/V/4

Omgaan met de natuurlijke hulpbron energie

   

x

T

     

AK/V/5

Internationalisering van de voedselproductie

   

x

       

AK/V/6

Transport in een ontwikkelingsland

   

x

T

T

   

AK/V/7

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

AK/V/8

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Geschiedenis en staatsinrichting

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

GS/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

GS/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

GS/K/3

Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

GS/K/4

De koloniale relatie Indonesië – Nederland

x

x

x

       

GS/K/5

Staatsinrichting van Nederland

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

GS/K/6

De industriële samenleving in Nederland

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

GS/K/7

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

x

x

x

B,K,T

     

GS/K/8

Cultureel – mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945

x

x

x

     

B,K,T

GS/K/9

De Koude Oorlog

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   

GS/V/1

Het Indonesisch – Nederlands conflict 1945 – 1949

   

x

       

GS/V/2

Nederland en Europa

   

x

   

T

T

GS/V/3

De verhouding mens – milieu

   

x

 

T

T

 

GS/V/4

Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland

   

x

T

     

GS/V/5

Verzuiling en ontzuiling in Nederland

   

x

     

T

GS/V/6

Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog

   

x

T

T

   

GS/V/7

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

GS/V/8

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Maatschappijleer II

EE

Naam

B

K

T

nameend="8" namest="6"Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

ML2/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

ML2/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

ML2/K/3

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

ML2/K/4

Politiek en beleid

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

ML2/K/5

Mens en werk

x

x

x

       

ML2/K/6

De multiculturele samenleving

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

ML2/K/7

Massamedia

x

x

x

B,K,T

     

ML2/K/8

Criminaliteit en rechtsstaat

x

x

x

     

B,K,T

ML2/V/1

Analyse maatschappelijk vraagstuk

   

x

T

T

T

T

ML2/V/2

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

ML2/V/3

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T