Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit normbedragen WTS – Maas 2003

Geldend van 06-11-2003 t/m heden

Besluit normbedragen WTS – Maas 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 9 van de regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas januari 2003;

Besluit:

De volgende normbedragen vast te stellen ten aanzien van de berekening van de teeltplanschade overeenkomstig artikel 9 van de regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas januari 2003:

Normen in euro’s per ha of anders indien vermeld (per stuk of per m2)

Granen  

Wintertarwe

1.210,–

Wintergerst

1.016,–

Triticale

818,–

   
Graszaad  

Engelsraai

1.320,–

Italiaansraai

1.244,–

   
Asperges wit zonder bedekking

2e jaar

3.122,–

3e jaar

13.988,–

4e t/m 10e jaar

22.271,–

   
Asperges wit met bedekking

3e jaar

18.256,–

4e t/m 10e jaar

27.202,–

   
Kool  

Struikboerenkool

6.257,–

Savooiekool bewaar

14.151,–

Spitskool bewaar

11.451,–

   
Rabarber pollenteelt  

Rabarber selectie 1-jarig

12.785,–

Rabarber selectie 2-jarig

14.205,–

   
Prei  

Winterprei

16.688,–

   
Uitgestelde teelten  

Knolselderij

3.630,–

Suikerbieten

3.027,–

Maïs

1.296,–

Zomertarwe

1.113,–

Zomergerst

1.020,–

   
Grasland  

Grassnede 1e

200,–

Grassnede 2e

150,–

   
Peren  

1715 bomen per ha

17.974,–

2100 bomen per ha

19.358,–

2500 bomen per ha

20.742,–

3000 bomen per ha

23.510,–

   
Zure kersen  

800 bomen per ha

10.156,–

   
Heesters volle grond  

Eenjarig van winterstek

119.723,–

Tweejarig van winterstek

88.553,–

Eenjarig plantgoed gemakkelijk

276.916,–

Eenjarig plantgoed moeilijk

215.491,–

Tweejarig plantgoed moeilijk

157.049,–

Tweejarig leverbaar van plantgoed

155.606,–

Tweejarig leverbaar van doorteelt

129.583,–

Eenjarig van handveredeld

271.240,–

Tweejarig van handveredeld

233.625,–

Tweejarig geënt

387.932,–

   
Coniferen volle grond  

Eenjarig plantgoed

210.537,–

Tweejarig doorteelt van plantgoed

137.472,–

Driejarig van plantgoed

122.561,–

Tweejarig leverbaar

345.844,–

Tweejarig van gezaaid

46.946,–

Tweejarig van tweejarig plantgoed

80.280,–

   
Heesters containerteelt  

Containerteelt gemakkelijk

214.705,–

Containerteelt moeilijk

311.873,–

Containerteelt handveredeld

340.818,–

   
Pioenen  

Bloemproductie, normaal sortiment >3 jr of vergelijkbaar

43.200,–

Bloemproductie Red Charm >3 jr of vergelijkbaar

96.000,–

Bloemproductie Red Charm tunnelkas >3 jr of vergelijkbaar

110.000,–

Pollen/planten normaal sortiment >3 jr of vergelijkbaar

36.400,–

Pollen/planten Red Charm >3 jr of vergelijkbaar

140.000,–

   
Lelies bollenteelt  

Bijv. Aziaat Monte Negro

48.900,–

Bijv. Oriental Starfighter

69.900,–

   
Lelies bloementeelt  

Bijv. Aziaten Navona

15,– /m2

Bijv. Oriental hybriden Marco Polo

24,50 /m2

   
Violen  

pot 7/9 cm

0,15/stuk

   
Lavendel  

pot 11/13 cm

0,90/stuk

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes