Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2003 Regeling herstel historische buitenplaatsen[Regeling vervallen per 23-12-2004.]

Geldend van 27-07-2003 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond 2003 Regeling herstel historische buitenplaatsen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Regeling herstel historische buitenplaatsen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening voor het jaar 2003 op grond van de Regeling herstel historische buitenplaatsen kunnen worden ingediend in de periode van 1 augustus 2003 tot en met 30 september 2003.

Artikel 2 [Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt € 215.800.

Artikel 3 [Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
namens deze,
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp