Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Rechten bij invoer, economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem; heffingsgrondslagen

Geldend van 21-07-2003 t/m heden

Rechten bij invoer, economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem; heffingsgrondslagen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd over heffingsgrondslagen bij de economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

Bij de economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem moeten de heffingsgrondslagen worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht.

Op welke manier dienen bij de regeling actieve veredeling schorsingssysteem de heffingsgrondslagen te worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht?

Antwoord

Hoofdveredelingsproducten

Als bij de regeling actieve veredeling schorsingssysteem hoofdveredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht dienen de heffingsgrondslagen te worden vastgesteld van de invoergoederen (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

Bijkomende veredelingsproducten

Als bij de regeling actieve veredeling schorsingssysteem bijkomende veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht dienen de heffingsgrondslagen als volgt te worden vastgesteld.

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende bijkomende veredelingsproducten:

Bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93

Proportioneel

Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de heffingsgrondslagen vastgesteld ingevolge artikel 122, letter a, eerste streepje van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de bijkomende veredelingsproducten, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de wederuitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.

De vergunninghouder kan echter verzoeken om gebruik van de heffingsgrondslagen van de invoergoederen (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

Niet-proportioneel

Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de heffingsgrondslagen vastgesteld ingevolge artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten niet proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de wederuitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.

Andere bijkomende veredelingsproducten dan van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93

Ingeval van andere bijkomende veredelingsproducten dan bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de heffingsgrondslagen vastgesteld ingevolge artikel 121 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen.

Voorbeeld

Invoergoederen:

metaal 750 kg belast met 5% rechten bij invoer

Hoofdveredelingsproducten:

2 stuks profielen 200 kg en 8 stuks buizen 400 kg belast met 10% rechten bij invoer

Bijkomend veredelingsproduct:

metaalstukjes 100 kg belast met 1% rechten bij invoer

Verliezen:

50 kg

Wederuitvoer:

2 stuks profielen en 4 stuks buizen

Vrije verkeer:

4 stuks buizen en de metaalstukjes

Toerekenen totaal

Toerekenen hoeveelheid hoofdveredelingsproducten en bijkomend verdelingsproduct aan hoeveelheid invoergoederen:

– profielen

(200/700) × 750 =

214 kg metaal

– buizen

(400/700) × 750 =

429 kg metaal

– metaalstukjes

(100/700) × 750 =

107 kg metaal

totaal

 

750 kg metaal

Toerekenen wederuitvoer

Hoeveelheid wederuitgevoerde hoofdveredelingsproducten (2 stuks profielen en 4 stuks buizen) toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:

– profielen

214 kg metaal

 

– buizen

215 kg metaal

((200/400) × 429))

totaal

429 kg metaal

 

Toerekenen vrije verkeer

Hoeveelheid in het vrije verkeer gebracht hoofdveredelingsproduct (4 stuks buizen) en bijkomend veredelingsproduct (metaalstukjes) toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:

– buizen

215 kg metaal

((200/400) × 429))

– metaalstukjes

107 kg metaal

 

Heffingsgrondslagen vrije verkeer

Heffingsgrondslagen hoofdveredelingsproduct buizen en bijkomend veredelingsproduct metaalstukjes (metaalstukjes: artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93) die in het vrije verkeer worden gebracht:

buizen

(200/400) × 429 = 215 kg metaal belast met 5% rechten bij invoer over douanewaarde van het metaal (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

   

metaalstukjes

((429 : (750 -107)) × 100 = 67 kg metaal belast met 1% rechten bij invoer over douanewaarde van de metaalstukjes; heffingsgrondslagen van de bijkomende veredelingsproducten (artikel 122, letter a, eerste streepje van Verordening (EEG) nr. 2913/92). De vergunninghouder zal niet verzoeken om gebruik van de heffingsgrondslagen (5%) van de invoergoederen (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

   

metaalstukjes

((215 : (750 -107)) × 100 = 33 kg metaal belast met 5% rechten bij invoer over de douanewaarde van het metaal; heffingsgrondslagen van de invoergoederen (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).