Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Rechten bij invoer, economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem; grondslagen terugbetaling

Geldend van 21-07-2003 t/m heden

Rechten bij invoer, economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem; grondslagen terugbetaling

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd over grondslagen voor terugbetaling bij de economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

Bij de economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem moeten de grondslagen voor de terugbetaling worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten worden uitgevoerd.

Op welke manier dienen bij de regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem de grondslagen voor de terugbetaling te worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten worden uitgevoerd?

Antwoord

Hoofdveredelingsproducten

Als bij de regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem hoofdveredelingsproducten worden uitgevoerd dienen de grondslagen voor de terugbetaling te worden vastgesteld van de invoergoederen (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

Bijkomende veredelingsproducten

Als bij de regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem bijkomende veredelingsproducten worden uitgevoerd dienen de grondslagen voor de terugbetaling als volgt te worden vastgesteld.

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende bijkomende veredelingsproducten:

Bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93

Proportioneel

Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de grondslagen voor de terugbetaling vastgesteld ingevolge artikel 122, letter a, eerste streepje en artikel 128, vijfde lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de bijkomende veredelingsproducten, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de uitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.

De vergunninghouder kan echter verzoeken om gebruik van de grondslagen voor de terugbetaling van de invoergoederen (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92). Het bedrag van de rechten bij invoer voor de terugbetaling kan echter het bedrag van de reeds bij het plaatsen onder de regeling geheven rechten bij invoer niet overschrijden.

Niet-proportioneel

Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de grondslagen voor de terugbetaling vastgesteld ingevolge artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten niet proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de uitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.

Andere bijkomende veredelingsproducten dan van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93

Ingeval van andere bijkomende veredelingsproducten dan bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de grondslagen voor de terugbetaling vastgesteld ingevolge artikel 128, eerste lid Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen.

Voorbeeld

Invoergoederen:

metaal 750 kg belast met 5% rechten bij invoer

Hoofdveredelingsproducten:

2 stuks profielen 200 kg en 8 stuks buizen 400 kg belast met 10% rechten bij invoer

Bijkomend veredelingsproduct:

metaalstukjes 100 kg belast met 1% rechten bij invoer

Verliezen:

50 kg

Uitvoer:

4 stuks buizen en de metaalstukjes

Toerekenen totaal

Toerekenen hoeveelheid hoofdveredelingsproducten en bijkomend verdelingsproduct aan hoeveelheid invoergoederen:

– profielen

(200/700) × 750 =

214 kg metaal

– buizen

(400/700) × 750 =

429 kg metaal

– metaalstukjes

(100/700) × 750 =

107 kg metaal

totaal

 

750 kg metaal

Toerekenen vrije verkeer

Hoeveelheid in het vrije verkeer gebrachte ‘hoofdveredelingsproducten (2 stuks profielen en 4 stuks buizen)’ toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:

– profielen

214 kg metaal

 

– buizen

215 kg metaal

((200/400) × 429))

totaal

429 kg metaal

 

Toerekenen uitvoer

Hoeveelheid uitgevoerd hoofdveredelingsproduct (4 stuks buizen) en bijkomend veredelingsproduct (metaalstukjes) toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:

– buizen

215 kg metaal

((200/400) × 429))

– metaalstukjes

107 kg metaal

 

Grondslagen terugbetaling uitvoer

Grondslagen terugbetaling hoofdveredelingsproduct buizen en bijkomend veredelingsproduct metaalstukjes (metaalstukjes: artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93) die worden uitgevoerd:

buizen

(200/400) × 429 = 215 kg metaal terugbetaling van 5% rechten bij invoer over douanewaarde van het metaal (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

   

metaalstukjes

((215 : (750 -107)) × 100 = 33 kg metaal terugbetaling van 1% rechten bij invoer over douanewaarde van de metaalstukjes; grondslagen voor de terugbetaling van de bijkomende veredelingsproducten (artikel 122, letter a, eerste streepje en artikel 128, vijfde lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92). De vergunninghouder zal verzoeken om gebruik van de grondslagen voor de terugbetaling (5%) van de invoergoederen (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92).

   

metaalstukjes

((429 : (750 -107)) × 100 = 67 kg metaal terugbetaling van 5% rechten bij invoer over de douanewaarde van het metaal; grondslagen voor de terugbetaling van de invoergoederen (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92).