Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verlenging aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003[Regeling vervallen per 31-07-2005.]

Geldend van 31-12-2003 t/m 30-07-2005

Regeling verlenging aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • Artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 2. Aanvullende bekostiging Kennisnet 1 augustus 2003 tot en met 31 december 2003 [Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 3. Toekenning en betaling van de aanvullende bekostiging [Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure [Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 5. Verantwoording [Vervallen per 31-07-2005]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het gebruik van kennisnet. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 De ontvangen aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

Artikel 6. Bekendmaking [Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur [Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 31-12-2003]

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven