Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling wijziging ondertekening mandaten LNV[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-07-2003 t/m 31-12-2010

Regeling wijziging ondertekening mandaten LNV

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

In geval in een besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een mandaat of volmacht is verleend, waarbij is bepaald dat bij toepassing van dat mandaat of die volmacht de ondertekening luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, voor deze:’, gevolgd door de functiebenaming van de gemandateerde of gemachtigde, wordt deze opdracht gelezen als: ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, voor deze:’, gevolgd door de functiebenaming van de gemandateerde of gemachtigde.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2003.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman