Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Eindhoven 7[Regeling vervallen per 04-03-2004.]

Geldend van 22-06-2003 t/m 03-03-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende tijdelijke sluiting luchtruim boven Eindhoven voor het demonteren van bommen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van de gemeente Eindhoven via het Korps landelijke politiediensten;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 04-03-2004]

Om te voorkomen dat een overvliegend luchtvaartuig getroffen wordt bij het exploderen van een vliegtuigbom uit WO II of een luchtvaartuig verstorend werkt bij de demontage, wordt in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 1852 m (1 zeemijl) beschreven om de geografische punten

 • -

  51°26'23'' NB en 005°23'58'' OL

 • -

  51°26'34'' NB en 005°24'14'' OL

 • -

  51°26'32” NB en 005°24'13'' OL

(Eindhoven) het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden vanaf de grond tot en met 457,2 m boven gemiddeld zeeniveau (3000 voet AMSL) op 3 juni 2003 vanaf 10.00 uur plaatselijke tijd tot intrekking van de NOTAM op basis van afmelding door het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 2 [Vervallen per 04-03-2004]

Het verbod, genoemd in artikel 1, geldt niet

 • a. voor vluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • b. voor helikopters die een traumateam vervoeren voor spoedeisende hulpverlening, of

 • c. voor vluchten waarmee zoek- of reddingsacties worden uitgevoerd, mits hun vlucht is gecoördineerd met de luchtverkeersleiding van Eindhoven, die toelating afstemt met het commando van de explosieven opruimingsdienst.

Artikel 3 [Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekendstelling via de Notice to Airmen (NOTAM).

Artikel 4 [Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Eindhoven 7.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen