Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie

Geldend van 01-08-2003 t/m heden

Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op :

- artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG,

- artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten,

Besluit:

Het besluit CCMS no. 7-2002 inzake opleidingseisen plastische chirurgie goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het betreffende besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst