Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Besluit RVC's en regionaal zorgbudget

[Regeling vervalt per 01-01-2016]

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: Geen
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:AMvB
Identificatienummer:BWBR0015137

Opmerkingen

Door Stb.2006/49 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2006.

Informatie geldend op 27-02-2012

Grondslagen voor deze regeling

Artikel VI, derde lid, Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
Artikelen 17 en 70, Wet op de expertisecentra
Artikel 69, tweede en vierde lid, Wet op het primair onderwijs
Artikelen 15.13 en 21.8, Wet milieubeheer
Artikelen 8, derde lid, en 22, Financiële-verhoudingswet

Wetsfamilie

Financiële-verhoudingswet

Les- en cursusgeldwet

Luchtvaartwet

Wet geluidhinder

Wet milieubeheer

Wet op de expertisecentra

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)

Besluit RVC's en regionaal zorgbudget


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. OCW-intrekkingsregeling 2008
 2. Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen
 3. Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2009–2010
 4. Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2010–2011
 5. Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2012–2013
 6. Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, enz. en vaststelling aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen 2007
 7. Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen (vaststelling regionaal zorgbudget en subsidie RVC’s 2008 en vaststelling aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen 2008)
 8. Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen (vaststelling regionaal zorgbudget en subsidie voor RVC’s 2011 en aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen 2011)
 9. Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen (vaststelling regionaal zorgbudget en subsidie voor RVC’s 2012 en aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen 2012)
 10. Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen (vaststelling regionaal zorgbudget en subsidie voor RVC’s voor 2009, en vaststelling aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen voor 2009)
 11. Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen (vaststelling regionaal zorgbudget subsidie RVC’s 2010 en aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen 2010)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen), artikel: III
 2. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 3. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, bijlagen: Bijlage , 1
 4. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011, bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 5. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012, bijlage: 1
 6. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen in het voortgezet onderwijs), artikel: VI
 7. Wijzigingsbesluit Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, enz. (overgang lumpsumbekostiging), artikel: I

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 08-02-2016)

Opmerkingen

Door Stb.2006/49 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2006.

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2016

 

Intrekking regeling

24-06-2015

Stb. 2015, 273

 

24-06-2015

Stb. 2015, 273

06-02-2015

t/m 01-08-2014

 

Wijziging

02-12-2014

Stb. 2014, 510

 

26-01-2015

Stb. 2015, 41

01-08-2014

 

Wijziging

12-02-2014

Stb. 2014, 95

 

15-05-2014

Stb. 2014, 182

01-01-2014

 

Wijziging

30-08-2013

Stb. 2013, 338

 

04-11-2013

Stb. 2013, 452

01-08-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 298

 

11-07-2008

Stb. 2008, 299

01-08-2006

 

Wijziging

19-01-2006

Stb. 2006, 49

 

19-01-2006

Stb. 2006, 49

08-03-2006

 

Wijziging

24-10-2005

Stb. 2005, 574

 

21-02-2006

Stb. 2006, 109

01-08-2005

 

Wijziging

23-05-2005

Stb. 2005, 313

 

05-07-2005

Stb. 2005, 363

29-04-2005

t/m 01-08-2004

 

Wijziging

04-02-2005

Stb. 2005, 74

 

14-04-2005

Stb. 2005, 210

06-04-2005

 

Wijziging

17-01-2005

Stb. 2005, 62

 

23-03-2005

Stb. 2005, 177

01-08-2003

 

Nieuwe regeling

27-05-2003

Stb. 2003, 262

 

02-07-2003

Stb. 2003, 288