Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling Wmz 1996 voor 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 30-05-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van de bedragen voor de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 voor het jaar 2003

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het bedrag, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996, wordt als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: € 850;

  • b. voor andere dan de onder a genoemde vennootschappen: € 1.700.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën ,

J.F. Hoogervorst