Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2003/1 Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 04-12-2004.]

Geldend van 30-05-2003 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 6 mei 2003, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit 2003/1 Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW

gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit d d 10 april 2003;

BESLUIT:

In 2003 bedraagt de heffing € 27 = per kwartier.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 16 mei 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris