Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Waarnemingsregeling SG

Geldend van 28-04-2003 t/m heden

Waarnemingsregeling SG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Overwegende dat voor de situatie dat de Secretaris-Generaal en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beiden afwezig zijn, het wenselijk is het navolgende te regelen:

Besluit:

  • 1 Naar rangorde van de lengte van de periode dat zij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkzaam zijn als Directeur-Generaal (Kerndepartement) is een van hen belast met de waarneming van de taken en bevoegdheden van de Secretaris-Generaal indien en zolang de Secretaris-Generaal en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal beiden afwezig zijn.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening ervan en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

voornoemd,

A.J. de Geus