Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling monitor oudkomers[Regeling vervallen per 13-12-2008.]

Geldend van 08-05-2003 t/m 12-12-2008

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 18 april 2003, nr. DDS 6219477

Artikel 1 [Vervallen per 13-12-2008]

De monitor, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Regeling aanvullende bijdrage inburgering oudkomers 54 gemeenten, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 2 [Vervallen per 13-12-2008]

De monitor, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Regeling inburgering oudkomers, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 3 [Vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 1 werkt terug tot en met 15 november 2001 en artikel 2 werkt terug tot en met 14 september 2002.

Artikel 4 [Vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling monitor oudkomers.

Deze regeling zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 april 2003

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H.P.A. Nawijn

.

Bijlage 1 [Vervallen per 13-12-2008]

MONITOR OUDKOMERS

Justitie-Regelingen

2002-2e helft

1. Basisgegevens gemeente [Vervallen per 13-12-2008]

1.1. Naam gemeente

1.2. GBA-nummer gemeente

1.3. Naam contactpersoon

1.4. Telefoonnummer contactpersoon

1.5. E-mail adres contactpersoon

1.6. Correspondentieadres

2. Aantal deelnemers en resultaten [Vervallen per 13-12-2008]

2 a. Deelnemers en overeenkomsten [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37654.png

2 b. Resultaten [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37655.png
Bijlage 37656.png

2 c. Uit- en doorstroom [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37657.png

2 d. Redenen van uitval [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37658.png

3. De kenmerken van de nieuwe deelnemers [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37659.png

4. Kenmerken van de oudkomersprogramma's [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37660.png

5. Duur en intensiteit van oudkomersprogramma's [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37661.png

6. Taalbeheersing [Vervallen per 13-12-2008]

Deze vraag wordt 4x gesteld voor ieder van de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Bijlage 37662.png
Bijlage 37663.png
Bijlage 37664.png
Bijlage 37665.png
Bijlage 37666.png
Bijlage 37667.png

Bijlage 2 [Vervallen per 13-12-2008]

MONITOR OUDKOMERS

Regeling Inburgering Oudkomers

2003-1e helft

1. Basisgegevens gemeente [Vervallen per 13-12-2008]

1.1. Naam gemeente

1.2. GBA-nummer gemeente

1.3. Naam contactpersoon

1.4. Telefoonnummer contactpersoon

1.5. E-mail adres contactpersoon

1.6. Correspondentieadres

2. Aantal deelnemers en resultaten [Vervallen per 13-12-2008]

2 a. Deelnemers en overeenkomsten [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37668.png

2 b. Resultaten [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37669.png

2 c. Uit- en doorstroom [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37670.png

2 d. Redenen van uitval [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37671.png

3. De kenmerken van de deelnemers [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37672.png

4. Kenmerken van de oudkomersprogramma's [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37673.png

5. Duur en intensiteit van oudkomersprogramma's [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37674.png

6. Taalbeheersing [Vervallen per 13-12-2008]

Bijlage 37675.png
Bijlage 37676.png
Bijlage 37677.png
Bijlage 37678.png
Bijlage 37679.png
Bijlage 37680.png