Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verspreiding NT2-Profieltoets, NT2-Profieltoets alfabetisering en MO-Profieltoets

Geldend van 21-05-2003 t/m heden

Verspreiding NT2-Profieltoets, NT2-Profieltoets alfabetisering en MO-Profieltoets

Wet Inburgering Nieuwkomers

Artikel 10 van de Wet Inburgering Nieuwkomers bepaalt dat ter afronding van het inburgeringstraject een toets wordt afgenomen. In de Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers worden richtlijnen geformuleerd, waaraan deze toets moet voldoen. Om landelijk gestandaardiseerde toetsen beschikbaar te hebben, heeft het ministerie van OCenW de NT2-Profieltoets, de NT2-Profieltoets Alfabetisering en de MO-Profieltoets laten ontwikkelen.

Tot op heden konden deze toetsen kosteloos worden besteld bij Citogroep te Arnhem. Naar nu blijkt worden met name van de NT2-Profieltoets aanzienlijk meer exemplaren besteld dan daadwerkelijk afgenomen. Dit brengt voor het ministerie hoge kosten met zich.

Daarom heb ik besloten in 2003 de gratis verspreiding van de NT2-Profieltoets te maximeren op 15.000 exemplaren.

Verdeling toetsen

De verdeling van de toetsen over de roc’s heb ik in de bijlage opgenomen. De verdeling is gebaseerd op de bedragen die de roc’s op grond van een overeenkomst met de gemeente(n) ontvangen voor de uitvoering van inburgering. Deze bedragen zijn door de roc’s verantwoord in hun financieel jaarverslag en zij worden onder meer gebruikt voor de verdeling en de inhouding van het wachtgeldbudget over de roc’s.

In de verdeling is uitgegaan van een minimaal aantal van 20, gratis te verspreiden exemplaren.

Zodra een roc zijn aandeel in het totaal heeft bereikt, zoals aangegeven in kolom D, kan de toets tegen de kostprijs worden besteld bij:

 • Citogroep,

  Postbus 1034 ,

  6801 MG te Arnhem, of telefonisch via nummer 026-3521111 of via het e-mail-adres: klantenservice@citogroep.nl, danwel via de web-site www.citogroep.nl

De kostprijs bedraagt in 2003 € 12,50 per exemplaar. Ik heb, gelet op het hierboven gestelde, besloten de NT2-Profieltoets met ingang van 1 januari 2004 alleen nog tegen de dan geldende kostprijs beschikbaar te stellen. Bedoelde toetsen zijn verkrijgbaar via de eerder genoemde adressen van Citogroep.

De MO-Profieltoets en de NT2-Profieltoets Alfabetisering zullen voor 2003 nog gratis beschikbaar zijn.

Met ingang van 1 januari 2004 worden ook de MO-Profieltoets en de NT2-Profieltoets Alfabetisering niet meer gratis verstrekt. Ter informatie deel ik u nog mee dat de kostprijs in 2003 van de MO-Profieltoets € 115 per cd-rom (incl. handleiding) is. De kostprijs in 2003 van de NT2-Profieltoets Alfabetisering is per versie eenmalig € 103 voor de docentenmap. De daarbijbehorende toetsboekjes voor de kandidaten kosten tussen de € 1,37 en € 1,82.

De MO-Profieltoets en de NT2-Profieltoets Alfabetisering zijn in 2003 verkrijgbaar bij:

 • Bureau ICE,

  Postbus 4,

  4033 ZG Lienden,

  tel. 0344-603434 of via faxnummer 0344-604003.

De kostprijs in 2004 zal afhankelijk zijn van de loon- en prijsbijstellingen die van toepassing zijn op deze producten.

Ik zal u eind 2003 informeren over de vastgestelde kostprijs voor het jaar 2004, voor deze drie genoemde toetsen. Dan zult u ook van mij vernemen bij welke organisatie u de toetsen kunt bestellen.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

dr. C.H.M. Julicher, MPA

directeur directie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bijlage 1

 

Bijdrage inburgering cfm financieel verslag instellingen

Aandeel in totaal 2000 en 2001

Vaste voet van 20

Verdeling overig aantal toetsen

 

2000

2001

   

(incl. vaste voet)

ROC Albeda College

00GT

4.707.970

6.010.319

7,1%

20

1030

ROC OWG de Landstede

01AA

878.691

1.033.645

1,3%

20

200

ROC Dudok College

01FQ

647.116

697.914

0,9%

20

150

ROC Gelders Riv Gebied

04CY

492.249

1.440.131

1,3%

20

200

ROC ASA OND Groep

04EM

   

0,0%

20

20

ROC Kop v Noord-Holland

04EU

523.300

778.691

0,9%

20

140

ROC Koning Willem I

04FO

855.950

1.171.969

1,3%

20

210

ROC Westerschelde

05EL

445.614

420.806

0,6%

20

100

ROC Friese Poort

08PG

108.986

155.504

0,2%

20

40

ROC DA VINCI COLLEGE

20MQ

   

0,0%

20

20

ROC Graafschap College

24ZZ

495.738

695.095

0,8%

20

130

ROC Rijn IJssel College

25LF

1.427.498

1.583.027

2,0%

20

300

ROC Friesland College

25LG

655.912

493.933

0,8%

20

130

ROC Utrecht

25LH

3.177.369

2.935.263

4,1%

20

590

ROC Ter AA

25LJ

297.694

383.862

0,5%

20

80

ROC de Amerlanden

25LL

2.504.003

3.390.216

3,9%

20

570

ROC Midwest Groep

25LN

   

0,0%

20

20

ROC Zadkine

25LP

2.553.424

2.959.527

3,7%

20

540

ROC Flevoland

25LR

1.110.015

 

0,7%

20

120

ROC Gilde Opleidingen

25LT

1.937.971

2.330.155

2,8%

20

420

ROC Alfa College

25LU

189.582

 

0,1%

20

40

ROC de Brabantgroep

25LV

888.557

1.065.930

1,3%

20

200

ROC Noorderpoortcollege

25LW

1.693.989

1.122.055

1,9%

20

280

ROC Baronie College

25LX

1.218.972

1.950.767

2,1%

20

320

ROC Twente Plus

25LY

1.280.878

1.529.694

1,9%

20

280

ROC Midden Brabant

25LZ

2.225.644

2.421.673

3,1%

20

460

ROC Leiden

25MA

 

826.336

0,5%

20

100

ROC Eindhoven

25MB

1.804.967

3.151.643

3,3%

20

490

ROC Oost Nederland

25MC

1.478.870

1.947.171

2,3%

20

340

ROC Deltion College

25PJ

681.754

685.879

0,9%

20

150

ROC Leeuwenborgh

25PL

1.035.550

1.066.608

1,4%

20

220

ROC Onderwijsgroep A12

25PM

   

0,0%

20

20

ROC Nijmegen eo

25PN

1.089.682

877.214

1,3%

20

200

ROC Horizon College

25PT

1.437.516

6.309.738

5,1%

20

750

ROC Arcus College

25PU

 

1.218.144

0,8%

20

130

ROC Zeeland

25PV

1.662.672

 

1,1%

20

180

ROC Drenthe College

25PW

714.950

1.127.618

1,2%

20

190

ROC Nova College

25PX

2.204.111

2.258.366

3,0%

20

440

ROC West-Brabant

25PY

714.112

 

0,5%

20

90

ROC Amsterdam e o

25PZ

10.346.189

13.568.028

15,9%

20

2260

ROC Zaanstreek-Waterland

25RA

899.846

1.442.141

1,6%

20

240

ROC Aventus

27DV

1.909.879

2.005.647

2,6%

20

390

de Mondriaan Onderwijsgroep

27GZ

7.325.273

16.142.778

15,6%

20

2220

Totaal

 

63.622.493

87.197.487

100,0%

860

15.000