Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling kortingspercentages zeedagen 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 15-10-2003 t/m 31-12-2003

Regeling vaststelling kortingspercentages zeedagen 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, derde lid en 10, tweede en derde lid, van de Zeedagenregeling 2003;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Zeedagenregeling 2003 bedraagt:

  • a. voor segment 4J2: 28,77%;

  • b. voor segment 4J3: 25,63%;

  • c. voor segment 4J4: 22,10%;

  • d. voor segment 4J5: 28,09%.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kortingspercentages zeedagen 2003.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 2003

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink