Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PDV fonds sociale aangelegenheden 2003[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PDV fonds sociale aangelegenheden 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Het fonds [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds sociale aangelegenheden, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Diervoeder.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap bijdragen in de financiering van werkzaamheden welke gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot sociale aangelegenheden in de diervoedersector en daarmee samenhangende werkzaamheden brengen.

§ 2. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden 1990 wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV fonds sociale aangelegenheden 2003.

Den Haag, 12 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.