Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003[Regeling vervallen per 31-01-2004.]

Geldend van 23-01-2003 t/m 30-01-2004

Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-01-2004]

Artikel 2 [Vervallen per 31-01-2004]

Artikel 3 [Vervallen per 31-01-2004]

Voor de werkzaamheden die samenhangen met het omwisselen van radardiploma's als bedoeld in artikel 4.02 van het Reglement radarpatenten is een tarief verschuldigd van € 26,60.

Artikel 4 [Vervallen per 31-01-2004]

De Regeling tarieven Reglement radarpatenten wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Reglement radarpatenten 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer