Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling maximum eerste referentietarief NV Westerscheldetunnel[Regeling vervalt per 14-03-2034.]

Geldend van 14-03-2003 t/m heden

Vaststellingsregeling maximum eerste referentietarief NV Westerscheldetunnel

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Tunnelwet Westerschelde;

Besluit:

Artikel 1

Het referentietarief, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Tunnelwet Westerschelde bedraagt op de datum met ingang waarvan de wegen door de tunnel openbaar zijn, ten hoogste € 3,37, vermeerderd met de krachtens de Wet op de omzetbelastingen 1968 verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 14 maart 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer