Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven examens Rijnpatent 2003[Regeling vervallen per 31-01-2004.]

Geldend van 23-01-2003 t/m 30-01-2004

Regeling tarieven examens Rijnpatent 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-01-2004]

De kosten van het examen voor het Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent bedragen € 130.

Artikel 2 [Vervallen per 31-01-2004]

De kosten van het herexamen voor het diploma, bedoeld in artikel 1, bedragen per examenonderdeel € 46,30, doch ten hoogste € 130.

Artikel 3 [Vervallen per 31-01-2004]

De Regeling tarieven examens Rijnpatent 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens Rijnpatent 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer