Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 29-01-2005.]

Geldend van 29-01-2003 t/m heden

Vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2003

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO wordt voor het boekjaar 2003 vastgesteld op 0,338893%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO wordt voor het boekjaar 2003 vastgesteld op 0,380278%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 6 januari 2003

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van bestuur UWV