Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT heffing groenten en fruit 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 05-12-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2002, houdende de vaststelling van de percentages van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2003 (Besluit PT heffing groenten en fruit 2003)

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PT heffingen groenten en fruit 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Mededelingblad Bedrijfsorganisatie

Zoetermeer, 27 november 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris