Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond Onderzoek 2003[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 22-12-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van 18 december 2002, kenmerk DCO/OC-870/02 tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het beleidsvoornemen voor het programma Onderzoek 2003, gepubliceerd op 16 december 2002, Staatscourant nr. 242, blijft overigens onverminderd van kracht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

R. Keller