Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende de naleving met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (PbEG L 157) en artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het tarief voor de vergoeding, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet havenstaatcontrole, wordt vastgesteld op € 875.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Het tarief voor de vergoeding, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet havenstaatcontrole, wordt vastgesteld op € 323.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarieven Wet Havenstaatcontrole wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer