Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 62, aanhef en onderdeel c, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

De kosten van de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs bedragen:

 • a. € 60 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of een duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs, waarop ten minste een van de volgende functies voorkomt:

  • 1º. kapitein;

  • 2º. eerste stuurman;

  • 3º. wachtstuurman;

  • 4º. hoofdwerktuigkundige;

  • 5º. tweede scheepswerktuigkundige;

  • 6º. wachtwerktuigkundige;

  • 7º. eerste maritiem officier;

  • 8º. maritiem officier;

  • 9º. schipper zeevisvaart;

  • 10º. plaatsvervangend schipper zeevisvaart;

  • 11º. stuurman zeevisvaart; of

  • 12º. werktuigkundige zeevisvaart.

 • b. € 40 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de onder a genoemde functies niet voorkomen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer