Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 12b, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Voor de controle op de inbouw en het functioneren van een radarinstallatie of een bochtaanwijzer, alsmede voor de afgifte van de verklaring, bedoeld in artikel 9 van de Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart, is de hierna volgende vergoeding verschuldigd:

  • a. voor periodieke inspectie en afgifte van een verklaring € 154;

  • b. voor herinspectie als gevolg van geconstateerde gebreken € 124.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer