Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarief examen certificaatloods 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarief examen certificaatloods 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Voor de deelname aan het examen ter verkrijging van een verklaring als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Loodsenwet, is een vergoeding verschuldigd van € 207.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarief examen certificaatloods wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2003.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief examen certificaatloods 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer