Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarief monsterboekje 2003[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarief monsterboekje 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 62, aanhef en onderdeel d, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Ter vergoeding van de kosten voor de afgifte of vervanging van een monsterboekje of een voorlopig monsterboekje wordt de aanvrager een bedrag van € 39 in rekening gebracht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarief monsterboekje 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief monsterboekje 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.