Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2003 Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers[Regeling vervallen per 04-03-2005.]

Geldend van 31-08-2003 t/m 03-03-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2002, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/BR/02/93334, tot wijziging van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (vaststelling Subsidieplafond 2003)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 04-03-2005]

Het subsidieplafond voor het in het jaar 2003 verlenen van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers wordt vastgesteld op kasuitgaven € 12.500.000 en het aangaan van verplichtingen € 54.200.000.

Artikel 2 [Vervallen per 04-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus