Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2003[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 27-02-2004 t/m 31-12-2004

Regeling houdende vaststelling van de tarieven voor de vergoeding over het kalenderjaar 2003 ter zake het gebruik van spoorweginfrastructuur

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Het tarief per treinkilometer bedraagt voor het kalenderjaar 2003 € 0,6409.

  • 2 Het tarief per keer dat een station van categorie 1 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2003 € 2,1352.

  • 3 Het tarief per keer dat een station van categorie 2 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2003 € 0,4799.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van1 januari 2003.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer