Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Regeling van 9 december 2002 houdende de instelling van de baten-lastendienst Agentschap SZW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiƫn,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Aan het Agentschap SZW te 's-Gravenhage wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, verleend.

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Agentschap SZW.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2002

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

De

Minister

van Financiƫn,

J.F. Hoogervorst