Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Mijnbouwbesluit

Geldend op 26-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 163

  • 1. Van de aan een winningsvergunning als bedoeld in artikel 143, tweede lid, onderdeel c, van de wet verbonden voorschriften vervallen die voorschriften die overeenkomen met het bepaalde in de volgende met een Romeinse cijfer aangeduide artikelen van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat van 27 januari 1967 (Stb. 24):

   • a. artikel III, onderdeel a,

   • b. artikel III, onderdeel b, uitgezonderd artikel 31, eerste lid,

   • c. artikel V, uitgezonderd de artikelen 6 en 7,

   • d. artikel VIII,

   • e. artikel IX, en

   • f. artikel X.

  • 2. Van de aan de in het eerste lid bedoelde winningsvergunning verbonden voorschriften vervallen die voorschriften die overeenkomen met het bepaalde in de volgende met een Romeinse cijfer aangeduide artikelen van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat van 6 februari 1976 (Stb. 102):

   • a. artikel III, onderdeel a,

   • b. artikel III, onderdeel b, uitgezonderd artikel 31, eerste lid,

   • c. artikel V, uitgezonderd de artikelen 6 en 7,

   • d. artikel VIII,

   • e. artikel IX,

   • f. artikel X, en

   • g. artikel Xa.

  • 4. Van de aan de in het eerste lid bedoelde winningsvergunning verbonden voorschriften vervallen die voorschriften die overeenkomen met het bepaalde in de volgende artikelen van de Regeling vergunningen continentaal plat 1996 (Stcrt. 93):

   • a. artikel 5.1,

   • b. artikel 5.7,

   • c. artikel 5.8, en

   • d. artikel 5.9.

  • 6. De aan de in het eerste lid bedoelde winningsvergunning verbonden voorschriften die betrekking hebben op het lozen vanaf een mijnbouwinstallatie vervallen.