Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 27-02-2005.]

Geldend van 27-02-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 27 november 2002, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003 (Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2003;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 12 november 2002;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode1 juni 2003 tot en met 31 mei 2004 de heffing verlaagd.

In plaats van: 2,1%, wordt: 1,6% aan heffing opgelegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 november 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris