Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2003/3 PT bloemkwekerijproducten: zaadkwekers 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 06-05-2005.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 06-05-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 27 november 2002 houdende de vaststelling van het tarief van de heffing voor zaadkwekers (Besluit 2003/3 PT bloemkwekerijproducten: zaadkwekers 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 5 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 6 november 2002;

BESLUIT:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Voor kwekers van bloemzaden wordt bij de heffing als bedoeld in artikel 4, tweede lid, sub c, bij de berekening en oplegging van de heffing uitgegaan van een veronderstelde omzet van € 3.400 per hectare, welke omzet wordt toegepast naar rato van het areaal van de kweker van bloemzaden.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/3 PT bloemkwekerijproducten: zaadkwekers 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 november 2002

J. van der Veen

Voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris