Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing dienst Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 30-11-2002 t/m 31-12-2014

Besluit aanwijzing dienst Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3, derde lid en artikel 11, eerste lid van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000,

op 13 november 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Als dienst bedoeld in artikel 2, tweede lid, artikel 3, derde lid en artikel 11, eerste lid van de Verordening bestrijding ziekte van Aujeszky 2002, wordt aangewezen: de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren, statutair gevestigd te Deventer.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing dienst Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag dat de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 in werking treedt.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris