Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling expliciteringen examenstof[Regeling vervallen per 01-11-2006.]

Geldend van 01-11-2002 t/m 31-10-2006

Regeling expliciteringen examenstof

Examenprogramma’s vwo-havo [Vervallen per 01-11-2006]

Artikel 1 [Vervallen per 01-11-2006]

De vraagstelling op het centraal examen aardrijkskunde vwo en havo berust op de domeinen, zoals omschreven in bijlage 1.

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2006]

De vraagstelling op het centraal examen maatschappijleer vwo en havo berust op de omschrijvingen van de domeinen in bijlage 2.

Artikel 3 [Vervallen per 01-11-2006]

Bij de centrale examens Griekse taal en letterkunde, respectievelijk Latijnse taal en letterkunde, wordt de uitgangskennis bekend verondersteld zoals omschreven in bijlage 3 respectievelijk 4

Artikel 4 [Vervallen per 01-11-2006]

Deze regeling treedt in werking op 1 november en is voor het eerst van toepassing op het centraal examen in 2005 voor wat betreft aardrijkskunde vwo, het centraal examen 2004 voor wat betreft Grieks, Latijn en aardrijkskunde havo en het centraal examen 2003 voor wat betreft maatschappijleer havo en vwo.

Artikel 5 [Vervallen per 01-11-2006]

Deze regeling wordt met de toelichting geplaatst in het Gele katern. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Nederlandse staatscourant. De bijlagen zullen worden geplaatst op Het Examenblad. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, voorzover in het betreffende vak aan de betreffende instelling centraal examen wordt afgenomen.

Artikel 6 [Vervallen per 01-11-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling expliciteringen examenstof.

De

voorzitter van de CEVO

drs. J. Bouwsma

Bijlage 1. Aardrijkskunde [Vervallen per 01-11-2006]

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 2. Maatschappijleer [Vervallen per 01-11-2006]

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 3. Grieks [Vervallen per 01-11-2006]

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage 4. Latijn [Vervallen per 01-11-2006]

[Red: Niet opgenomen.]