Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tabaksreclame[Regeling vervallen per 12-05-2007.]

Geldend van 07-11-2002 t/m 11-05-2007

Regeling tabaksreclame

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, derde lid, onder c, van de Tabakswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 12-05-2007]

Reclame als bedoeld in artikel 5, derde lid, onder c, van de Tabakswet legt op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid.

Artikel 2 [Vervallen per 12-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 november 2002.

Artikel 3 [Vervallen per 12-05-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tabaksreclame.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Bomhoff