Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW-en TOG-bedragen juli 2002[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 01-07-2002 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW-en TOG-bedragen juli 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), en artikel 3, eerste lid, jo. Artikel 9, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen [Vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG [Vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage [Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen

Voorlaatste prijsindexcijfer

114,2%

laatste prijsindexcijfer

116,7%

Index per 1-7-2002

2,19%

Rangordebedragen AKW
Rangorde kind 1-1-2002 na index inclusief wettelijke/bijzondere verhogingen

1

241,25

246,53

246,53

2,3

303,77

310,42

310,42

4,5,6,7

374,55

382,75

382,75

8 of meer

431,27

440,71

440,71

AKW-bedragen
I. kinderen geboren voor 1 januari 1995, die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden
 

85%

100%

     

aantal

kinderen

6-11 jr

18-24 jr

12-17 jr

1

209,55

246,53

2

236,71

278,48

3

245,75

289,12

4

265,65

312,53

5

277,58

326,57

6

285,55

335,94

7

291,23

342,62

8

301,66

354,89

9

309,76

364,42

10

316,24

372,05

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995
  70% 85% 100%
aantal kinderen 0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 12 t/m 17 jr

1

172,57

209,55

246,53

2

172,57

209,55

246,53

etc.

     
TOG-bedrag
1-1-2002 1-7-2002

190,54

194,71