Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003[Regeling vervallen per 31-07-2003.]

Geldend van 31-07-2005 t/m heden

Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002 - 2003

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 31-07-2003]

Artikel 2. Aanvullende bekostiging Kennisnet 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2003 [Vervallen per 31-07-2003]

Artikel 3. Toekenning en betaling van de aanvullende bekosti ging [Vervallen per 31-07-2003]

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure [Vervallen per 31-07-2003]

Artikel 5. Verantwoording [Vervallen per 31-07-2005]

Artikel 6. Bekendmaking [Vervallen per 31-07-2003]

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur [Vervallen per 31-07-2003]

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 31-07-2003]