Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening 2003

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Contributieverordening 2003

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op de Algemene Contributieverordening,

stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt:

  • Groep A € 1150,–

  • Groep B € 575,–

  • Groep C € 235,–

  • Groep D € 105,–.

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 2 van de Algemene Contributieverordening, wordt vastgesteld op € 12.020,–.

Artikel 3

De korting voor automatische incasso als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt 2%.

Artikel 4

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Contributieverordening 2003’.