Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling Tipp 2002[Regeling vervallen per 15-12-2004.]

Geldend van 23-05-2002 t/m 14-12-2004

Uitvoeringsregeling TIPP 2002

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, en 6, eerste lid, van het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 15-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder het besluit: het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000.

Artikel 2 [Vervallen per 15-12-2004]

Het in artikel 3, eerste lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt vastgesteld op € 6.806.703.

Artikel 3 [Vervallen per 15-12-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2002 op grond van het besluit verlenen van subsidies voor de aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 4 genoemde periode, wordt vastgesteld op € 40.840.219.

Artikel 4 [Vervallen per 15-12-2004]

Aanvragen om subsidie op grond van het besluit moeten in 2002 zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 23 mei 2002 en eindigt op 16 september 2002 om 12.00 uur.

Artikel 5 [Vervallen per 15-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 15-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Tipp 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema