Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling AWT[Regeling vervallen per 09-10-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2014.]

Geldend van 11-04-2013 t/m 31-07-2014

Vergoedingenregeling AWT

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 09-10-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

AWT: de Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid.

Artikel 2 [Vervallen per 09-10-2014]

De voorzitter van de AWT ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,4.

Artikel 3 [Vervallen per 09-10-2014]

De overige leden van de AWT ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 4 [Vervallen per 09-10-2014]

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2002.

Artikel 5 [Vervallen per 09-10-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling AWT.

Deze regeling zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans